Bc. Martina ČERNÁ

Master's thesis

Sociální opora u klientů psychiatrické léčebny

Social support for clients registered in psychiatric hospital
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na zmapování míry sociální opory u klientů psychiatrické léčebny. Teoretická část práce obsahuje tři hlavní kapitoly. První je zaměřena na sociální oporu, její definici, charakteristiku, druhy a modely opory. Dále je popsán vztah sociální opory k sociálním potřebám člověka, sociální síť a i negativní vliv sociální opory. Poslední podkapitoly jsou věnovány sociální opoře …viac
Abstract:
The project is focused on findings a social support for patients registered in psychiatric hospital. The theory part is dividend into there main chapters and thein subheads. The irst one talks about social support,its definitions, characteristics and samples. Furthermore there is description of relations between human Leeds and positives and negative sof social network. And the last subhead is about …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Zverejniť od: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
 • Vedúci: Mgr. Šárka Ježorská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Martina. Sociální opora u klientů psychiatrické léčebny. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses mfs61d mfs61d/2
4. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 8. 2013
Marklová, E.
14. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.