Mgr. Veronika Málková

Bakalářská práce

Zákaz diskriminace v kontrolní činnosti veřejného ochránce práv

Prohibition of Discrimination in Inspection Activities of the Public Defender of Rights
Anotace:
Cílem práce je analýza role Veřejného ochránce práv jakožto kontrolora v oblasti ochrany před diskriminací a jeho vztahu vůči právní úpravě zákazu diskriminace a s tím souvisejícího principu rovného zacházení. Teoretická část této práce představuje postavení a roli institutu Veřejného ochránce práv v České republice a právní úpravu diskriminace. V rámci empirické části práce je text věnován reálnému …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is analyse of the role of Public Defender of Richts as a controller in the area of protection against discrimination and its relationship to the rules on non-discrimination and the related principle of equal treatment. The theoretical part of this thesis presents the position and role of the Institute of the Public Defender of Rights in the Czech Republic and the legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta