Veronika HORÁKOVÁ

Bachelor's thesis

TVŮRČÍ PROCES JAKO CESTA ENERGIE A DUCHA Cyklus obrazů nebo výtvarné artefakty. Hlavní prioritou tvůrce je tvůrčí proces, nikoliv výsledek. Malířský projekt, podložený průkazně řízenou činností, vedoucí k této formě seberealizace.

CREATIVE PROCESS AS A WAY OF ENERGY AND SPIRIT Series of paintings or visual artifacts. The main priority is the creative process , not result. Painter program based on demonstrably controlled activities , leading to the form of self-realization.
Abstract:
Soubor několika maleb akrylovými barvami na plátno. Hlavní prioritou tvůrce je tvůrčí proces, nikoliv výsledek. Malířský projekt, jehož součástí jsou kresby, malby i objekty, které vznikaly v průběhu celého tvůrčího procesu a mají odhalovat způsob myšlení autora.
Abstract:
Series of paintings painted with acrylics on canvas.The main priority is the creative process , not result. Another part of this work are sketches , paintings and objects that show the progress of the entire creative process.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. akad. mal. Aleš Ogoun

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HORÁKOVÁ, Veronika. TVŮRČÍ PROCES JAKO CESTA ENERGIE A DUCHA Cyklus obrazů nebo výtvarné artefakty. Hlavní prioritou tvůrce je tvůrčí proces, nikoliv výsledek. Malířský projekt, podložený průkazně řízenou činností, vedoucí k této formě seberealizace. . Plzeň, 2016. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Bachelor programme / field:
Fine Arts / Illustration and Graphic Art, specialization Painting