Ondřej Macho

Bakalářská práce

Aplikace antén v poplachových systémech

The Application of Antennas in Alarm Systems
Anotace:
Téma bakalářské práce zahrnuje analýzu vybraných typů antén,jejich parametrů a zpracování specifikaci požadavků na radiový přenos signálů v poplachových systémech. Stěžejním výstupem práce bude vytvoření přehledu prakticky aplikovatelných antén v poplachových systémech, komparace jejich parametrů a doporučení k jejich konstrukci a použití v jednotlivých komponentech.
Abstract:
The topic of the thesis includes analysis of selected types of antennas, their parameters and processing requirements specification for radio signals in alarm systems. The main outcome of this work will create an overview of practically applicable in alarm systems, antennas, comparing their parameters and recommendations on the design and use of each component.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016
Zveřejnit od: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macho, Ondřej. Aplikace antén v poplachových systémech. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management