Rudolf Vidlička

Bakalářská práce

Informačné systémy klient-server založené na programovaní serverovskej strany v jazyku JAVA

Client-server based information systems with server side JAVA programming language
Abstract:
The main objective of this work is to describe the modern enterprise information systems based on application servers and verify the capabilities and techniques of application servers based on Java EE technologies. Part of the objective is the installation application server and implement selected Java EE applications on this application server.
Abstract:
Hlavným cieľom tejto práce je opísať moderné podnikové informačné systémy založené na aplikačných serveroch a overiť možnosti a techniky práce s aplikačnými servermi na báze technológie JAVA EE. Čiastkovým cieľom je aj overenie inštalácie aplikačného servera a realizácie vybranej aplikácie JAVA EE na vybranom serveri.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie