Theses 

Faktory ovlivňující spokojenost zákazníka při elektronickém obchodování – Ondřej Herman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Ondřej Herman

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující spokojenost zákazníka při elektronickém obchodování

Factors Influencing Customer Satisfaction in E-commerce

Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo zjištěmé faktorů, které jsou pro zákazníka dominantními v rámci jeho spokojenosti s online nákupem. Na základě těchto faktorů byla následně vytvořena doporučení k přístupu ke všem těmto významným faktorům.

Abstract: The aim of this bachelor thesis was to determine the factors that are dominant for the customer in the context of his satisfaction with the online purchase. Based on these factors, recommendations were subsequently created to address all of these important factors.

Klíčová slova: e-commerce, elektronické obchodování, měření spokojenosti, e-shop

Keywords: e-commerce, measurement of satisfaction, e-shop

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Jana Ostrožná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 01:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz