Bc. Alena Ščudlová

Bakalářská práce

Epitopové mapování pomocí fágových peptidových knihoven

Epitope mapping using Phage Display Libraries
Anotace:
Práce je věnována technikám mapování epitopů, tedy konkrétních oblastí antigenu, na které se váží specifické protilátky. Velmi užitečným nástrojem pro mapování epitopů protilátek jsou fágové peptidové knihovny zahrnující geneticky upravené bakteriofágy prezentující na svém povrchu miliony peptidů s randomizovanými sekvencemi. Protilátky jsou schopny z těchto knihoven vybrat peptidy odpovídající specifity …více
Abstract:
Work is devoted to the techniques of mapping of the epitopes, namely the specific regions of an antigen, to which specific antibodies bind. Phage peptide libraries including genetically modified bacteriophages displaying on their surface millions of peptides with randomized sequences represent very useful tool for mapping antibody epitopes. The antibodies are capable to select from these libraries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Jankovičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ščudlová, Alena. Epitopové mapování pomocí fágových peptidových knihoven. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant