Bc. Alena Ščudlová

Bachelor's thesis

Epitopové mapování pomocí fágových peptidových knihoven

Epitope mapping using Phage Display Libraries
Abstract:
Práce je věnována technikám mapování epitopů, tedy konkrétních oblastí antigenu, na které se váží specifické protilátky. Velmi užitečným nástrojem pro mapování epitopů protilátek jsou fágové peptidové knihovny zahrnující geneticky upravené bakteriofágy prezentující na svém povrchu miliony peptidů s randomizovanými sekvencemi. Protilátky jsou schopny z těchto knihoven vybrat peptidy odpovídající specifity …more
Abstract:
Work is devoted to the techniques of mapping of the epitopes, namely the specific regions of an antigen, to which specific antibodies bind. Phage peptide libraries including genetically modified bacteriophages displaying on their surface millions of peptides with randomized sequences represent very useful tool for mapping antibody epitopes. The antibodies are capable to select from these libraries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2016
  • Supervisor: Mgr. Barbora Jankovičová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ščudlová, Alena. Epitopové mapování pomocí fágových peptidových knihoven. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Special Chemical and Biological Programmes / Laboratory Assistant