Jana SEDLÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Dětská literatura jako výchozí bod pro rozvoj slovní zásoby v mateřské škole Základní a mateřská škola Tadeáše Haenkeho, Chřibská.

Children's literature as a starting point for vocabulary development in kindergarten, Primary school and kindergarten Tadeas Haenke, Chribska.
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda má dětská literatura vliv na rozvoj slovní zásoby u předškolních dětí v Základní a mateřské škole Tadeáše Haenkeho Chřibská. Tato bakalářská práce je zaměřena na rozvoj slovní zásoby dětí předškolního věku, tj. od 3 do7 let v mateřské škole ve Chřibské. Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do pěti základních kapitol. První čtyři kapitoly tvoří teoretickou …více
Abstract:
The main purpose of this bachelor's thesis was to found out if the literature for children has any influence on a development of vocabulary of preschool children in Základní a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská. This bachelor's thesis is focused on the development of the vocabulary of preschool children, from age 2 to 7 in kindergaten in Chřibská. This thesis is divided into five main chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Drtinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Jana. Dětská literatura jako výchozí bod pro rozvoj slovní zásoby v mateřské škole Základní a mateřská škola Tadeáše Haenkeho, Chřibská.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta