Bc. Róbert Kuska

Bakalářská práce

Metody automatického testování v jazyce Python

Methods of automatic testing in Python language
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problematics of testing in Python. It contains a description of the usage and code examples of the most common freely available test libraries. The thesis is also a description of the libraries used for creating fake objects. The conclusion contains a summary of the information and comparison of performance of libraries. Selected libraries are applied to the MCC project …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami testovania v jazyku Python. Obsahuje popis fungovania a názorné priklady tvorby testov najrozšírenejších voľne dostupných testovacích knižníc jazyka. Súčasťou práce je taktiež opis knižníc slúžiacich na vytváranie falošných objektov. Záver práce obsahuje zhrnutie zistených informácii a porovnanie vlastností knižníc. Vybrané knižnice sú následne aplikované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bohuslav Kabrda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.