Lukáš KOŘÁNEK

Bakalářská práce

Možnosti kontroly a prevence nových multirezistentních bakterií ve zdravotnickém zařízení

Possibilities of control and prevention of new multi-resistant bacteria in the health facility
Anotace:
Rezistence bakterií k antibiotikům je celosvětově rozšířený problém týkající se nejen zdravotnických zařízení. Objevem antibiotik byla nalezena možnost léčby dříve nevyléčitelných onemocnění, dnes je ovšem problém v jejich nadměrném používání, které způsobuje selekční tlak. Závažným problémem je výskyt rezistentních bakterií ve zdravotnických zařízeních, kde často pobývají imunosuprimovaní pacienti …více
Abstract:
Bacterial resistance to antibiotics is a widespread problem not only for healthcare facilities. The discovery of antibiotics has found the possibility of treating previously incurable diseases, but today there is a problem in their excessive use, which causes selection pressure. A serious problem is the occurrence of resistant bacteria in health care facilities, where immunosuppressed patients often …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Jaroslav Jirouš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘÁNEK, Lukáš. Možnosti kontroly a prevence nových multirezistentních bakterií ve zdravotnickém zařízení. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/