Lenka VRÁBLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod a spokojenost jeho klientů s poskytovanými sociálními službami.

Nursing Home Uherský Brod and Satisfaction of their Clients with Providing of Social Services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zjišťováním spokojenosti klientů s poskytovanými sociálními službami a s bydlením v Domě s pečovatelskou službou Uherský brod. Cílem této práce je popsat chod domova s pečovatelskou službou Uherský Brod a zjistit spokojenost s bydlením a dalšími službami v tomto domě. Téma je zpracováno v kvantitativním přístupu metodou dotazníku. Práce se skládá z teoretické a metodologické …více
Abstract:
The graduate's thesis focuses on satisfaction of clients with providing of social services and accommodation Nursing home Uherský Brod. The aim of the thesis is describe the operation nursing home Uherský Brod and focuses satisfaction if their clients with providing of social services. The thesis is based on quantitative approach using standardized questionnaire. The thesis consists of two parts the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2015
Zveřejnit od: 25. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Hana Krylová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRÁBLÍKOVÁ, Lenka. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod a spokojenost jeho klientů s poskytovanými sociálními službami.. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.2.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 2. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mg6c78 mg6c78/2
25. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
25. 3. 2015
Marklová, E.
26. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.