Theses 

Věrnostní program podnikatelského subjektu – Bc. Jana Baldová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Baldová

Diplomová práce

Věrnostní program podnikatelského subjektu

The Loyalty Program of Selected Company

Anotace: Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá integrovanou marketingovou komunikací, rozborem nástrojů komunikačního mixu s detailnějším zaměřením na věrnostní program. V praktické části je analyzován věrnostní program s názvem Klub Klokočka. Cílem diplomové práce je stanovení návrhů vhodných k revizi daného věrnostního programu. Pro dosažení cíle je realizována nereprezentativní marketingová sonda mezi členy Klubu Klokočka a mezi zaměstnanci autosalonu a dále analýza jednotlivých komunikačních nástrojů.

Abstract: This thesis deals with the theoretical part of an integrated marketing communications, analysis tools of communication mix with a detailed focus on the loyalty program. The practical part is analyzed loyalty program called Club Klokočka. The thesis aims to determine the appropriate proposals for the revision of the loyalty program. To achieve the objective is realized unrepresentative marketing probe between Club members and between staff Klokočka showroom and further analysis of various communication tools.

Klíčová slova: komunikační mix, marketingový plán, podpora prodeje, věrnostní program, automotive, informační systém, zákaznická spokojenost, marketingová sonda. communication mix, marketing plan, sales promotion, loyalty program, automotive industry, information system, customer satisfaction, marketing probe

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:22, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz