Ilona VRABCOVÁ

Bakalářská práce

Specifika sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách

Specifics of social-pathological phenomena in a social outcasted regions
Anotace:
Práce se zabývá mapováním sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách a dále otázkou, zda je možné výskyt těchto jevů ovlivnit specifickou intervencí sociálních pracovníků. Teoretická část se věnuje vysvětlení pojmů jako je sociální vyloučení, sociální začleňování a sociálně vyloučená romská lokalita. Jsou zde vymezeny sociálně patologické jevy na které se práce zaměřuje, tedy nezaměstnanost …více
Abstract:
This work is concerned with the mapping of social pathology in socially excluded localities and whether it is possible to influence the occurrence of these phenomena by the specific intervention of social workers. The theoretical part deals with the term explanation such as social exclusion, social inclusion and socially excluded Locality. There are defined socially pathological phenomena which the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petr Blažek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRABCOVÁ, Ilona. Specifika sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta