Andrea KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Moderne Kommunikation im Geschäftsverkehr am Beispiel des Geschäftsbriefes

Contemporary Business Communication in German Commercial Letters
Abstract:
This bachelor thesis deals with contemporary business communication. Theoretical part is dedicated to the technical language, communication, communication means and especially to business letter and its inner form that changed significantly in recent years. Practical part of the thesis focuses on the free most often used types of business letters, i.e. the inquiry, the offer and the order. The thesis …více
Abstract:
Meine Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der modernen Geschäftskommunikation. Ihr erster Teil befasst sich mit der Fachsprache, Kommunikation, den Kommunikationsmitteln und vor allem mit dem Geschäftsbrief und seiner äußeren Form, die in letzten Jahren verändert wurde. In dem praktischem Teil werde ich mich auf die drei meistverwendeten Arten von Geschäftsbriefen, d.h. auf die Anfrage, das Angebot …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Andrea. Moderne Kommunikation im Geschäftsverkehr am Beispiel des Geschäftsbriefes. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe