Durdica Marošević, Ph.D.

Doctoral thesis

Molekulární epidemiologie křížové rezistence vůči makrolidům, linkosamidům a streptograminu B a mechanismy ovlivňující její vznik a šíření

Molecular epidemiology of macrolides-lincosamides-streptogramin B cross-resistance and mechanisms influencing its occurrence and transmission
Abstract:
Makrolidy, linkosamidy a streptogramin B (MLSB) jsou chemicky odlišné ale funkčně podobné skupiny antibiotik. Jejich účinek na bakteriální buňku je založen na vazbě k velké podjednotce ribozomu a blokaci syntézy proteinů. Patří mezi druhou nejčastěji používanou skupinu antibiotik pro léčbu pacientů v ambulantní péči v Evropě a makrolidy jsou zároveň čtvrtým nejprodávanějším antibiotikem ve veterinární …more
Abstract:
Macrolide, lincosamide and streptogramin B (MLSB) antibiotics are three chemically distinct, but functionally similar antibiotic classes. They all act by binding to the large ribosome subunit and blocking the protein synthesis. They are the second most commonly used antibiotic group in outpatient treatment in Europe and macrolides are the fourth most sold antibiotic in veteri nary medicine. Through …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., Mgr. Helena Juřicová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Microbiology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.