Durdica Marošević, Ph.D.

Doctoral thesis

Molekulární epidemiologie křížové rezistence vůči makrolidům, linkosamidům a streptograminu B a mechanismy ovlivňující její vznik a šíření

Molecular epidemiology of macrolides-lincosamides-streptogramin B cross-resistance and mechanisms influencing its occurrence and transmission
Anotácia:
Makrolidy, linkosamidy a streptogramin B (MLSB) jsou chemicky odlišné ale funkčně podobné skupiny antibiotik. Jejich účinek na bakteriální buňku je založen na vazbě k velké podjednotce ribozomu a blokaci syntézy proteinů. Patří mezi druhou nejčastěji používanou skupinu antibiotik pro léčbu pacientů v ambulantní péči v Evropě a makrolidy jsou zároveň čtvrtým nejprodávanějším antibiotikem ve veterinární …viac
Abstract:
Macrolide, lincosamide and streptogramin B (MLSB) antibiotics are three chemically distinct, but functionally similar antibiotic classes. They all act by binding to the large ribosome subunit and blocking the protein synthesis. They are the second most commonly used antibiotic group in outpatient treatment in Europe and macrolides are the fourth most sold antibiotic in veteri nary medicine. Through …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2018
  • Vedúci: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., Mgr. Helena Juřicová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biology (4-years) / Microbiology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.