Bc. Jan Zbrojka

Diplomová práce

Mechanoskopie – metody zajišťování a zkoumání mechanoskopických stop

Tool Marks Examination - Methods of Securing and Examining Mechanoscopic Traces
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mechanoskopií, která patří mezi méně známým oborem kriminalistické techniky. Tato skutečnost vede orgány činné v trestním řízení k neopodstatněnému podceňování mechanoskopických stop z hlediska jejich taktického i procesního využití jakožto důkazního prostředku v trestním řízení. Nízká povědomost o zákonitostech vzniku a významu mechanoskopických stop pak vede i k chybám na …více
Abstract:
The diploma thesis deals with tool marks examination as a less known field of forensic techniques. This fact often leads the law enforcement authorities to unjustifiably underestimate the mechanoscopic traces in terms of their tactical as well as procedural use as evidence in criminal proceedings. The low awareness of the rules of origin and the importance of the mechanoscopic traces also leads to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace