Bc. Markéta Šenková

Master's thesis

Corporate social responsibility - new ethics?

Corporate social responsibility - new ethics?
Abstract:
Společenská zodpovědnost firem (CSR) je objevila ve druhé polovině 20. století a postupně se stala nedílnou součástí business diskurzu. Přesto, že by se mohlo zdát, že má své jasné poslání, praxe ukazuje, že konfrontace s onou zodpovědností přináší nejrůznější interpretace. Práce se zaměřuje na hlubší porozumění fenoménu CSR a jeho specifickému vztahu k tzv. moderní business etice. Zajímá se o to, …more
Abstract:
Corporate social responsibility (CSR) appeared in the second half of the 20th century and slowly became an integral part of business discourse. Although being responsible might seem to have its direct assignment, the praxis of confronting responsibility brings multifarious interpretations. The work aims at deeper understanding of CSR phenomena and its specific relation to modern business ethics. Asking …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií