Bc. Simona Vaisová

Diplomová práce

Marketing, logistika a Supply Chain Management

Marketing, logistics and Supply Chain Management
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „Marketing, Logistics and Supply Chain Management“, is to merge two essential business functions, to which the common link is orientation on the customer, realizing his wishes, needs and opportunities and the effort to achieve his satisfaction and loyalty towards the company. This thesis aims to change the perspective of the company analyzed in the practical application …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práci „Marketing, logistika a Supply Chain Management“ je prepojenie dvoch základných podnikových funkcií, ktorých spoločným menovateľom je orientácia na zákazníka, poznávanie jeho prianí, potrieb i možností, snaha o dosahovanie jeho spokojnosti a lojality smerom k podniku. Cieľom je zmeniť pohlaď podniku analyzovaného v praktickej časti práce na zákazníka, s využitím relevantných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kristína Babíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta