Bc. Simona Vaisová

Master's thesis

Marketing, logistika a Supply Chain Management

Marketing, logistics and Supply Chain Management
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „Marketing, Logistics and Supply Chain Management“, is to merge two essential business functions, to which the common link is orientation on the customer, realizing his wishes, needs and opportunities and the effort to achieve his satisfaction and loyalty towards the company. This thesis aims to change the perspective of the company analyzed in the practical application …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práci „Marketing, logistika a Supply Chain Management“ je prepojenie dvoch základných podnikových funkcií, ktorých spoločným menovateľom je orientácia na zákazníka, poznávanie jeho prianí, potrieb i možností, snaha o dosahovanie jeho spokojnosti a lojality smerom k podniku. Cieľom je zmeniť pohlaď podniku analyzovaného v praktickej časti práce na zákazníka, s využitím relevantných …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Kristína Babíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta