Theses 

Marketing, logistika a Supply Chain Management – Bc. Simona Vaisová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Simona Vaisová

Diplomová práce

Marketing, logistika a Supply Chain Management

Marketing, logistics and Supply Chain Management

Abstract: The goal of the submitted thesis: „Marketing, Logistics and Supply Chain Management“, is to merge two essential business functions, to which the common link is orientation on the customer, realizing his wishes, needs and opportunities and the effort to achieve his satisfaction and loyalty towards the company. This thesis aims to change the perspective of the company analyzed in the practical application to the customer, using relevant knowledge of marketing (particularly customer relationship management) and logistics (output logistics). The practical part includes findings in numerous internal and external analyses, and results from face-to-face interviews. Furthermore an ABC customer analysis provides the elementary basis for further work with customer relationship management and output logistics. The practical part also contains the results of the experiment (simulation) with HubSpot CRM software and includes additional recommendations and suggestions for the management of the company.

Abstract: Predmetom diplomovej práci „Marketing, logistika a Supply Chain Management“ je prepojenie dvoch základných podnikových funkcií, ktorých spoločným menovateľom je orientácia na zákazníka, poznávanie jeho prianí, potrieb i možností, snaha o dosahovanie jeho spokojnosti a lojality smerom k podniku. Cieľom je zmeniť pohlaď podniku analyzovaného v praktickej časti práce na zákazníka, s využitím relevantných poznatkov z marketingu (konkrétne riadenie vzťahu so zákazníkmi) a logistiky (výstupná logistika). V praktickej časti sú uvedené výsledky niekoľkých analýz interného a externého prostredia a výsledky a face-to-face rozhovorov.. Súčasťou je taktiež ABC analýza zákazníkov, ktorá poskytuje základ pre ďalšiu prácu v rámci Customer relationship managementu a časti výstupnej logistiky. Praktická časť obsahuje taktiež výsledky experimentu (simulácie) so softwarom HubSpot CRM a ponúka ďalšie odporučenia a návrhy pre management podniku.

Klíčová slova: Marketing, logistika, Supply Chain Management, CRM, PESTLE, Porterova analýza 5 konkurenčných síl, zákazník, analýza ABC, HubSpot, logistics, Porter´s five forces analysis, customer, ABC analysis

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kristína Babíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:48, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz