Bc. Zuzana Kološová

Diplomová práce

Marketingová strategie společnosti CADservis, s. r. o.

Marketing strategy for company CADservis, s. r. o.
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma marketingu v B2B sektoru pro Český a Slovenský trh s CAD/CAM softwarem. V první části jsou objasněna obecná marketingová témata, marketingové analýzy a strategie. V další části byla provedena rešerše relevantních zdrojů pro teoretickou podporu části praktické. V praktické části byla provedena analýza firmy CADSERVIS jak z externího, tak z interního hlediska …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the topic of marketing in the B2B sector for the Czech and Slovak market with CAD / CAM software. The first part clarifies general marketing topics, marketing analyzes and strategies. In the next part, a search of relevant sources was performed, for theoretical support of the practical part. In the practical part, an analysis of the CADSERVIS company was performed both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
  • Oponent: Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.