Bc. Martin Fiala

Diplomová práce

The "art raid" on Britain: the depiction of herosim in British arts, 1939-1945.

The "art raid" on Britain: the depiction of herosim in British arts, 1939-1945.
Anotace:
Psal se rok 1940 a téměř celá Evropa byla obsazena nacistickým Německem. Británie byla jediný maják naděje pro celý svět. Druhá světová válka znamenala pro Brity 'totální válku', neboť do určité míry zasáhla celou populaci. V této magisterské práci analyzuji zobrazování hrdinství v britském výtvarném umění a ve filmu, v období 1939 - 1945. V rámci ikonografické a ikonologické analýzy obrazů analyzuji …více
Abstract:
The year was 1940, the early days of July. Almost entire Europe has been taken over by Nazi-Germany. Britain remained one and only beacon of hope for the world. For Britain, The Second World War meant ‘total war’, everyone was affected. This Master's Diploma Thesis examines heroism as portrayed in British fine art and feature films in the period between 1939 – 1945. Using the iconological and iconographical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Filipová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění