Ing. Romana Hejčová

Bachelor's thesis

Náležitosti směnky cizí

Essentials of Bills of Exchange
Anotácia:
Předmětem diplomové práce Náležitosti směnky cizí je analýza institutu směnky a zejména jejích podstatných náležitostí v zákonném pořadí. V první části se práce zabývá historickým vývojem směnek obecně, jejich právní úpravy a současnou právní úpravou těchto cenných papírů. Druhá část se věnuje možným podobám směnky. Ve třetí části se nalézá popis jednotlivých druhů směnky a ve čtvrté, závěrečné části …viac
Abstract:
The subject of the submitted thesis Essentials of Bills of Exchange is an analysis of the bill institute and especially of its essentials in logical sequence according to Act. In the first part the thesis deals with historical advancement of bills, their legal regulation and with current legal regulation of this kind of securities. The second part pursues possible forms of bills. In the third part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2006
  • Vedúci: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Law and Business