Theses 

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce při mimořádné události v obci Ostrožská Nová Ves – Alexandra Pajerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alexandra Pajerová

Bakalářská práce

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce při mimořádné události v obci Ostrožská Nová Ves

Humanitarian Aid and Development Cooperation during Extraordinary Event in Village Ostrožská Nová Ves

Anotace: Bakalářská práce pojednává o problematice humanitární pomoci v obci Ostrožská Nová Ves. První část této bakalářské práce se zabývá teorií. Jsou v ní popsány vybrané humani-tární organizace, základní pojmy používané v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spo-lupráce. Praktická část se věnuje humanitární pomoci v rámci povodní v roce 1997 v obci Ostrožská Nová Ves. Pro analýzu této mimořádné události byla využita metoda dotazníko-vého šetření a také SWOT analýza.

Abstract: Bachelor thesis discusses problem of humanitarian aid in village Ostrožská Nová Ves. Firts part of this thesis deals with theory. There are described some selected humanitarian orga-nizations, basic concepts used in area of humanitarian aid and development cooperation. Practical part deals with humanitarian assistance during the flood in 1997 in village Os-trožská Nová Ves. For analysis of this extraordinary situation was used a method of survey and also the SWOT analysis.

Klíčová slova: Humanitární pomoc, rozvojová spolupráce, humanitární organizace, povodeň, mimořádná událost, dobrovolnictví.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Pavel Mauer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43874 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Pajerová, Alexandra. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce při mimořádné události v obci Ostrožská Nová Ves. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 06:30, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz