Hana HIRSCHAUEROVÁ

Diplomová práce

Syndrom rizikového chování v dospívání

Preadult behaviour crisis syndrome
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou syndromu rizikového chování v dospívání. V teoretické části se zaměřím na vymezení základních pojmů týkajících se této problematiky. Vymezením syndromu rizikového chování v dospívání, popisem možných příčin jeho vzniku a uvedením jevů v jednotlivých oblastech projevů syndromu rizikového chování v dospívání. Na závěr uvedu doporučení týkající se vhodné intervence …více
Abstract:
This thesis deals with the preadult behaviour crisis syndrome. The theoretical part will focus on defining basic terms relating to this issue: defining the preadult behaviour crisis syndrome, describing the possible causes of the phenomena, and introducing events in particular areas of the preadult behaviour crisis syndrome. At the conclusion, I will advice on appropriate interventions with adolescents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šobáň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HIRSCHAUEROVÁ, Hana. Syndrom rizikového chování v dospívání. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem