Bc. Ondřej Lux

Bachelor's thesis

Historie kriminalistiky

History of Criminalistics
Abstract:
Ve své bakalářské práci se budu zabývat historií kriminalistiky a to zejména historií kriminalistiky ve světové antice, starověku a středověku, následně pak československou a českou historií kriminalistiky, konkrétně historií četnictva a dále se budu zabývat představiteli kriminalistiky a to jak zahraničními, tak tuzemskými.
Abstract:
In my bachelor thesis I will deal with the history of criminology and especially with the history of criminology in world antics, antiquity and the Middle Ages, followed by the Czechoslovak and Czech history of criminology, specifically with the history of gendarmerie, and will also deal with the representatives of forensic science, both foreign and domestic.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Petr Kovařík
  • Reader: JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law