Mgr. Pavlína Míšová

Bakalářská práce

Kartografický projekt vizualizace vinařských oblastí Jižní Moravy

Cartographic project of the vineyard areas visualization in South Moravia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením stávajících map s vinařskou tematikou jak v analogové, tak i webové podobě. Tato část zahrnuje také hodnocení kartografické symboliky použité na těchto mapách. Další oddíl se věnuje dostupným datovým zdrojům potenciálně využitelných k tvorbě map Bzence s vinařskou tematikou. Hlavním cílem této práce je sestavení série map Bzence s vinařskou tematikou. Práce …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with evaluation of existing wine maps both in analog and online forms. This part also includes an evaluation of cartographic symbols used on these maps. Next section of the thesis deals with available data sources potentially usable to create wine maps of Bzenec. The main goal of this thesis is a creation of series of wine maps of Bzenec. The thesis includes an original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Březinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika