Nikola Šimáčková

Bachelor's thesis

Volnočasové aktivity pro předškolní děti jako nástroj prevence vybraných sociálně patologických jevů

Leisure Activities for Preschool Children as Prevention of Socio-Pathological Phenomena
Anotácia:
Cílem práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit, zda jsou volnočasové aktivity pro děti do šesti let věku ve Velkém Meziříčí využívány, zda jsou dostupné a dostačující a zda by mohly fungovat jako nástroj prevence vybraných sociálně patologických jevů v rodině.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / odbor:
Zdravotně sociální péče / Clinical Social Worker

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.