Petra LORKOVÁ

Bakalářská práce

Edukace pacienta s refluxní chorobou jícnu

Education of the patient with gastroesophageal reflux disease
Anotace:
Tato bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první kapitole teoretické části je definice refluxní choroby jícnu, epidemiologie, symptomatologie, etiopatogeneze, komplikace, průběh, diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie onemocnění. Druhá kapitola je zaměřená na edukaci v rámci ošetřovatelství. V praktické části jsou kvalitativní metodou zpracovány tři kazuistiky, skládající …více
Abstract:
This thesis is divided into theoretical and practical part. In chapter one of the theoretical part is definition of gastroezofageal reflux disease, epidemiology, symptoms, etiopathogenesis, complications, course, diagnosis, differential diagnosis and therapy of disease. The second chapter focuses on education in nursing. In the practical part are throughout a qualitative research metod elaborated three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010
Zveřejnit od: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Rabasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LORKOVÁ, Petra. Edukace pacienta s refluxní chorobou jícnu. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta