Jakub Štolfa

Disertační práce

Application of Process Mining in Intelligent Process Support

Application of Process Mining in Intelligent Process Support
Anotace:
Informační systémy začaly v posledních desetiletích být čím dál více procesně orientované. Tento přechod je motivován převážně myšlenkou podpory procesů každodenního podnikání a také myšlenkou částečného přenesení znalostí ohledně procesních postupů z rukou lidí do počítačových systémů. Tato disertační práce prezentuje výzkum v oblasti inteligentní podpory procesů s využitím metod z oblasti procesního …více
Abstract:
In last decades, systems started to be more and more process-oriented. The shift to process-oriented systems was motivated by the idea of supporting systems of the daily business and by the idea to shift the knowledge about operations that could be described as processes from humans to systems. The knowledge about the processes and their enactment was partially transferred to the systems. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2018
  • Vedoucí: Václav Snášel
  • Oponent: Milan Zorman, Přemysl Soldán,, Andreas Riel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika