Kateřina Slámová

Bakalářská práce

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Abolition of the tax on the acquisition of immovable property
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, dopad na ceny nemovitostí a realitní trh. V první části se zabývám obecnou charakteristikou daňové soustavy a daňového systému. V samostatné kapitole se věnuji samotné dani z nabytí nemovitých věcí, popisuji mechanismus fungování této daně, jak tomu bylo v České republice před jejím zrušením. V jednotlivých subkapitolách se zabývám konkrétními …více
Abstract:
The bachelor thesis analyses the abolition of the real estate acquisition tax, the impact on real estate prices and the real estate market. In the first part I deal with the general characteristics of the tax system. In a separate chapter, I discuss the real estate acquisition tax itself, describing the mechanism of its operation as it was in the Czech Republic before its abolition. In individual subchapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: Barbora Slintáková
  • Oponent: Alena Vančurová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87259

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program:
Zdanění a daňová politika