Theses 

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods – Bowen Tong

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Bowen Tong

Bachelor's thesis

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Abstract: This bachelor thesis mainly analyzes the main financial data of Baosteel ,especially from 2010 to 2014, through the methods of horizontal analysis, ratio analysis and common ratio analysis, and finds out the main financial indicators of Baosteel's shares in recent years Changes in the status and trends, to explore the reasons for changes and changes in the inherent logical relationship. With the help of Baosteel's share capital structure change and asset structure change, it is known that Baosteel's shares have passed through the step-by-step analysis and structural analysis of Baosteel's share capital, cash flow statement and balance sheet main items. Reduce the proportion of fixed assets in the total assets, is from the heavy asset operations gradually to light asset operations gradually transition. In addition, in the process of capital structure adjustment, Baosteel has gradually increased the debt ratio in its capital structure to make full use of the financial leverage effect. After completing the above analysis, this paper summarizes the operating status and financial changes of Baosteel.

Abstract: This bachelor thesis mainly analyzes the main financial data of Baosteel ,especially from 2010 to 2014, through the methods of horizontal analysis, ratio analysis and common ratio analysis, and finds out the main financial indicators of Baosteel's shares in recent years Changes in the status and trends, to explore the reasons for changes and changes in the inherent logical relationship. With the help of Baosteel's share capital structure change and asset structure change, it is known that Baosteel's shares have passed through the step-by-step analysis and structural analysis of Baosteel's share capital, cash flow statement and balance sheet main items. Reduce the proportion of fixed assets in the total assets, is from the heavy asset operations gradually to light asset operations gradually transition. In addition, in the process of capital structure adjustment, Baosteel has gradually increased the debt ratio in its capital structure to make full use of the financial leverage effect. After completing the above analysis, this paper summarizes the operating status and financial changes of Baosteel.

Keywords: Baosteel shares, financial analysis, pyramidal decomposition, analysis of variances

Keywords: Baosteel shares, financial analysis, pyramidal decomposition, analysis of variances

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Karolina Lisztwanová
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 16:56, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz