Bowen Tong

Bachelor's thesis

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods
Abstract:
This bachelor thesis mainly analyzes the main financial data of Baosteel ,especially from 2010 to 2014, through the methods of horizontal analysis, ratio analysis and common ratio analysis, and finds out the main financial indicators of Baosteel's shares in recent years Changes in the status and trends, to explore the reasons for changes and changes in the inherent logical relationship. With the help …more
Abstract:
This bachelor thesis mainly analyzes the main financial data of Baosteel ,especially from 2010 to 2014, through the methods of horizontal analysis, ratio analysis and common ratio analysis, and finds out the main financial indicators of Baosteel's shares in recent years Changes in the status and trends, to explore the reasons for changes and changes in the inherent logical relationship. With the help …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Karolina Lisztwanová
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance