Mgr. Miroslav Ligas

Bakalářská práce

Windows NT Syslog Agent

Windows NT Syslog Agent
Abstract:
The main goal of the bachelor's thesis is to implement a service for operating system Microsoft Windows NT which monitors the appearance of events in the system. By appearing of a new event is the event send to BSD Syslog deamon. In the thesis I describe the folowing technologies Microsoft Windows Event logging, Windows services a BSD Syslog protocol.
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je implementovať službu pre operačný systém Microsoft Windows NT, ktorá sleduje výskyt udalostí v systéme. Pri vyskytnutí sa novej udalosti je táto udalosť zaslaná BSD Syslog démonovy. V práci popisujem technológie Microsoft Windows Event logging, Windows služby a BSD Syslog protocol.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Krajíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.