Bc. Petr Hrabica

Master's thesis

Problematika 3D měření v praxi

3D Measurement Issues in the Practice
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou 3D měření na souřadnicových měřících strojích. V teoretické části jsou popsány základní pravidla měření, tolerance a typy jednotlivých souřadnicových strojů. V praktické části je popsána tvorba měřícího programu, stroj, na kterém je měření provedeno a výsledky tohoto měření.
Abstract:
This thesis deals with the issue of 3D measurements on coordinate measuring machines. The theoretical part describes the basic measurement rules, tolerances and types of individual coordinate machines. The practical part describes the creation of the measuring program, the machine on which the measurement is made and the results of this measurement.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Libuše Sýkorová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hrabica, Petr. Problematika 3D měření v praxi. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe