Mgr. Petr Kalina, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Smyčcové chordofony v lidovém instrumentáři Lužických Srbů (teze disertační práce)

Bowing String Musical Instruments of the Sorbian Folk (Doctoral Dissertation Proposition)
Anotácia:
Jedná se o teze disertační práce, která nabízí tzv. komplexní oraganologický obraz obou typů smyčcových chordofonů, které byly užívány v lužickosrbském hudebním folklóru. Jedná se o velké housle (wulke husle) a malé housličky (kwasne huslički). Oba nástroje byly užívány tradičními muzikanty v 18. a 19. století, poté byly pod německým vlivem vytlačeny houslemi klasickými. Jde o nástroje se specifickou …viac
Abstract:
The dissertation presents a detailed organological picture of two types of bowed string musical instruments used uniquely in Sorbian music folklore. These are grand violin (wulke husle) and little violin (kwasne huslički). Both instruments were used by traditional musicians in the 18th and 19th centuries, and then, owing to the German influence, they were replaced by the classic violin. Both instruments …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Musicology

Práce na příbuzné téma