Jakub Pešek

Bachelor's thesis

Far from Integration: An Example of Disunity in the EU Social Policy - Parental Leave (2016)

Far from Integration: An Example of Disunity in the EU Social Policy - Parental Leave (2016)
Abstract:
Integrované hospodářské politiky, otevřený trh nebo pokročilý institucionální rámec, to jsou příklady úspěšného integračního procesu v EU. Nicméně, EU stále zahrnuje oblasti, jako je sociální politika, které byly integrací téměř nedotknuty. To může být ale vážný problém, jelikož sociální politika ovlivňuje hospodářský růst, rozvoj nebo míru zaměstnanosti, proto by měla EU hledat vhodné formy sociální …more
Abstract:
Well-integrated economic policies, open market and advanced institutional frameworks are examples of successful EU integration process, nonetheless, EU still contains areas, such as social policy, which have been almost untouched by integration. This may be a serious issue because social policy influences economic growth, development and the level of employment. Therefore, the EU should search the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Petr Brabec
  • Reader: Štěpán Pekárek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69823

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství