Bc. Alexandr Sibirský

Master's thesis

Ukrajinský mediální diskurs a projekt Nord Stream 2

Ukrainian media discourse on the Nord Stream 2 project
Anotácia:
Tato práce se zabývá výzkumem mediálního diskursu projektu Nord Stream 2 na Ukrajině. Z pohledu vnitřního diskursu na Ukrajině se jedná o nepro-zkoumané téma a bylo ambicí této práce zaplnit tuto mezeru. Práce využívá softwaru Discourse Network Analyzer pro zakódování jednotlivých výroků, které následně analyzuje. Cílem práce bylo zmapovat diskurs, jeho vývoj a podívat se na hlavní aktéry a témata …viac
Abstract:
The following thesis deals with the research of the media discourse of the Nord Stream 2 project in Ukraine from the point of view of internal discourse in Ukraine. This topic is underexplored and underexplicated and thus it was the ambition of this work to fill this gap. The thesis uses Discourse Network Analyzer software to encode individual statements, which it then analyzes. The aim of the thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií