Mgr. Vojtěch Mihalík

Rigorózní práce

Právní problematika volební kampaně 2

Legal issue of election campaign 2
Anotace:
Rigorózní práce Právní problematika volební kampaně 2 navazuje na diplomovou práci totožného tématu, kdy tuto dále rozvádí, zpřesňuje a snaží se odstranit její nedostatky. Její hlavní náplní je zpracování k danému institutu se vztahujících právních předpisů, nalezení slabých a silných stránek a návrhy změn právního řádu de lege ferenda. Součástí práce pochopitelně jsou další otázky k danému se vztahující …více
Abstract:
Post-Master’s dissertation. Legal Issues of the Electoral Campaign 2, which follows the dissertation of the same topic, develops and specifies the issues and aims to eliminate its defects. The content of this dissertation is a composition of legal regulations which are related to the given institute; finding the strengths and weaknesses and proposals of amendments of the legal order de lege ferenda …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 12. 2014
  • Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma