Bc. Marek Tesař

Diplomová práce

Sport Marketing - Komunikace Jizerské 50

Sport Marketing - Communication of Sport Event
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je nastavení detailní komunikační strategie pro nejvý-znamnější lyžařský podnik v Čechách - Jizerská 50, která bude mít dlouhodobé využití. Komunikační strategie včetně jasné definice cílů pro jednotlivé fáze oslovení a vytipování nejvhodnějších komunikačních kanálů. Tato strategie je postavena na základě výsledků provedeného marketingové výzkumu na bázi účastníků …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to develop the communication strategy for the largest cross-country ski race in the Czech Republic, the "Jizerská 50", which will have long-term use. This communication strategy contains clearly defined targets for all phases of dialogue with the target group and the most effective communication channels. This strategy is based on the results of massive marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
Zveřejnit od: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tesař, Marek. Sport Marketing - Komunikace Jizerské 50. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe