Jana KILIÁNOVÁ

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče

Complex nursing care for a SIRS patient in an intensive care unit
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče. Popisuje vývoje sepse, komplikace a léčbu. K jejímu vypracování jsem zvolila metodu kazuistiky, jelikož je nejvhodnější k její prezentaci. Hlavním cílem bakalářské práce je popsat ošetřovatelskou péči u pacienta, který je hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče se SIRS a vytvořit tak návrh ošetřovatelského …více
Abstract:
The bachelor thesis is focoused on nursing care of patient with SIRS in intensive care unit. It describes the development of sees, complications and treatment. I have chosen a care-report method for it's presentation. The main objective of bachelor thesis is to describe nursing care in a patient who is hospitalized in the intensive care unit with SIRS and thus to create a proposal of a nursing procedur …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Kobrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KILIÁNOVÁ, Jana. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra