Jana KILIÁNOVÁ

Bachelor's thesis

Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče

Complex nursing care for a SIRS patient in an intensive care unit
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče. Popisuje vývoje sepse, komplikace a léčbu. K jejímu vypracování jsem zvolila metodu kazuistiky, jelikož je nejvhodnější k její prezentaci. Hlavním cílem bakalářské práce je popsat ošetřovatelskou péči u pacienta, který je hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče se SIRS a vytvořit tak návrh ošetřovatelského …more
Abstract:
The bachelor thesis is focoused on nursing care of patient with SIRS in intensive care unit. It describes the development of sees, complications and treatment. I have chosen a care-report method for it's presentation. The main objective of bachelor thesis is to describe nursing care in a patient who is hospitalized in the intensive care unit with SIRS and thus to create a proposal of a nursing procedur …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Lenka Kobrová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KILIÁNOVÁ, Jana. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií