Kateřina Panczaková

Bakalářská práce

Současný stav zdravotních systémů v České republice a ve Francii a jejich financování

The current state of health systems in the Czech Republic and France and their financing
Anotace:
Zdravotní systém České republiky je ožehavým tématem, které je často diskutováno, zejména jeho finanční stránka. Výdaje na zdravotnictví rostou, a proto se hledají nové možnosti získávání peněz, například větší míra spoluúčasti pacientů. Oproti našemu je francouzský systém zdravotní péče schopen získávat více financí i z jiných zdrojů, než jen z povinného zdravotního pojištění. Cílem bakalářské práce …více
Abstract:
Health care system of Czech Republic (CR) is a delicate issue which is often talked about, especially its financial aspects. Health expenditures are growing, that is why new possibilities of drawing money, such as the elevated degree of patient co payments, are search for. Contrary to CR system, the French health care system is able to gather more funding from other sources than from the compulsory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Tatiana Pogrebnicenco
  • Oponent: Jan Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36524