Tomáš Polcar

Bakalářská práce

Pořádání turnaje v beach volejbale a plážovém fotbale - Summer-Winter Escape

Organization of beach volleyball and beach football - Summer-Winter Escape
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vytvořením projektu turnaje Summer Winter Escape. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, vymezuje pojmy a definice, které souvisí s daným tématem a jeţ vychází z odborné literatury a zjištěných informací. Tyto pojmy se týkají marketingu, managementu, ale i projektového managementu. V praktické části je nejprve provedena analýza společnosti a návrh na zlepšení …více
Abstract:
The objective of this bachelor's thesis is to create a project for an upcoming tournament organized by Summer Winter Escape. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical, and it is focused on terms and definitions related to the topic, which are based on specialized literature and verified information. These terms and definitions concern marketing, management and project management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015
Zveřejnit od: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jindřich Martinec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polcar, Tomáš. Pořádání turnaje v beach volejbale a plážovém fotbale - Summer-Winter Escape. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

Práce na příbuzné téma