Bc. Boris Bízek

Diplomová práce

Využití finanční analýzy a finančního benchmarkingu v podniku

Using Financial Analysis and Financial Benchmarking in the Company
Abstract:
Diploma thesis is focused on on the application of the financial analyze and benchmarking at BOGA TRADE, s.r.o. The goal of this project is to analyze the actual state of the economical situation of the company , its development and major causes, to consider the future finantial situation of the company by financial analyze method. Also to propose the actions to improve the company´s performing, leading …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na problematiku využitia finančnej analýzy a benchmarkingu v podniku BOGA TRADE, s.r.o. Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť ekonomickú situáciu v podniku a jej vývoj, príčiny jej stavu a vývoja, posúdiť vyhliadky na finančnú situáciu v podniku v budúcnosti pomocou metód finančnej analýzy. Navrhnúť opatrenia k zvýšeniu výkonnosti podniku, k zaisteniu ďalšej prosperity podniku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Oponent: Ing. Nina Bočková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting