Mgr. Andrea Matysková

Diplomová práce

Sportovní hry pro 1.stupeň ZŠ - metodický materiál pro studenty

Sport games for 1st grade of primary school - a methodical material for students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá metodikou sportovních her na 1.stupni ZŠ. Je zaměřena především na hry míčové a částečně i pálkovací. Stěžejní oblastí této práce je metodický postup při výuce jednotlivých sportovních her na 1.stupni ZŠ. Práce se zabývá nácvikem jednotlivých herních činnosti daných sportovních her a dalším procvičením těchto získaných dovedností. Diplomová práce se opírá o řadu publikací …více
Abstract:
The Master Thesis deals with the methodology of sports games at the 1st level of primary school. It is mainly focused on ball games and partly pole games. The core part of the Thesis is the methodology of teaching individual sports games at the 1st level of primary school. The Thesis deals with the training of individual gaming activities of the sports games and further practicing the acquired skills …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta