Bc. Jakub Novák

Bakalářská práce

Rizika podniku MAFRA, a.s.

Business risk of the company MAFRA, a.s.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá riziky společnosti MAFRA, a.s., a to zejména riziky plynoucími z finanční analýzy podniku. V první části je podnik charakterizován a na základě finančních výkazů je provedena jeho finanční analýza. V další části jsou obecně popsány způsoby snižování rizik spolu s konkrétními návrhy, určenými na základě výsledků provedené finanční analýzy. V závěru práce jsou vyhodnoceny …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with risks of MAFRA, a.s. company, especially those resulting from the financial analysis. In the first part, the company is characterized and the financial analysis is conducted based on the financial statements. In the next part, ways of reducing risk are generally described, together with specific suggestions, determined from the results of the financial analysis. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Jakub. Rizika podniku MAFRA, a.s.. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku