Ondřej Hložánka

Bakalářská práce

Simulace dopravy pomocí Microsoft Robotic Studia

Traffic Simulation by Microsoft Robotic Studio
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit jednoduchou simulaci dopravy za pomocí Microsoft Robotics Developer Studia a jeho simulačního prostředí. Dopravní infrastruktura bude obsahovat minimálně osm křižovatek, cesty, parkoviště a počáteční a cílové body. V této infrastruktuře budou jezdit alespoň čtyři auta. Dále je cílem popsat použité technologie, konkrétně Concurrency and Coordination Runtime a Decentralized …více
Abstract:
The goal of this thesis is to create simple traffic simulation with Microsoft Robotics Developer Studio and its visual simulation environment. Traffic infrastructure will contain at least eight junctions, roads, parking sites and insertion & ending spots. There will be at least four cars in this infrastructure. The aim of this thesis is also to describe used technologies. Specifically Concurrency and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2010
  • Vedoucí: Jan Martinovič
  • Oponent: Eliška Ochodková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma