Theses 

Rozvoj dálniční sítě a regonální rozvoj (přínosy a problémy) – Lukáš Kabeláč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje

Fakulta 900

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Regionální rozvoj

Lukáš Kabeláč

Bakalářská práce

Rozvoj dálniční sítě a regonální rozvoj (přínosy a problémy)

The development of highway networks and regional development (the benefits and problems)

Anotace: Tato práce se zabývá vlivem dálniční sítě na regiony České republiky, ať už kladným, nebo záporným způsobem. V práci je uvedena jednoznačná souvislost v prosperitě a větší kvalitě života pro obyvatele regionů v návaznosti na dálniční síť České republiky, ale jen pakliže jsou dodrženy pří plánování, výstavbě a provozu dálniční sítě veškeré platné normy s tímto související.

Abstract: This work examines the influence of the motorway network in the regions of the Czech Republic, whether positive or negative way. The work is given a clear link in greater prosperity and quality of life for residents of the regions following the highway network of the Czech Republic, but only provided they are followed for the planning, construction and operation of the motorway network with all applicable standards relating thereto.

Klíčová slova: Region, dálnice, ochrana životního prostředí, cestovní ruch, ekonomika, obchodní zóna, zaměstnanost.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Václav Kupka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://stag-vsrr.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57956 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje, Fakulta 900

Jak správně citovat práci

Kabeláč, Lukáš. Rozvoj dálniční sítě a regonální rozvoj (přínosy a problémy). Praha, 2012. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje. Fakulta 900


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz